Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Titus s ṯmazight n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis sebaƹṭac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar Titus. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Siḏna Bulus ɣar yijjen n umeqqran n jmaƹeṯ n ȓmuminin zi ṯjumaƹ ṯimezwura.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat n Bulus ɣar Titus.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.